Ars Morta Universum
ars morta universum

pragueindustrial.org
pragueindustrial.org

einleitungszeit.industrialgallery.com
Einleitungszeit

VO.I.D.
VO.I.D.

Seismic Wave Factory
Seismic Wave Factory


Vladimír Hirsch
Vladimír Hirsch
 

:::  VIDEO LABEL and DISTRIBUTION :: INDUSTRIAL :: NOISE :: EXPERIMENTAL MUSIC :: DARK AMBIENT:::

 

Petr Ferenc - His Voice

Za jednočlenným tuzemským projektem Seismic Wave Factory (SWF) je během více než dekády pěkná řádka alb, v naprosté většině ve formě do-it-yourself CDR, v duchu noise, industrialu a power electronics. Nyní si SWF, který tvoří polovinu noiseových VO.I.D, na své konto připisuje DVDR s patnácti klipy – vizualizacemi bezejmenných tracků z předchozích alb.

Všech patnáct klipů má podobnou vizuální estetiku a vzniklo spojováním fragmentů televizních a videofragmentů do nervních koláží s bleskurychlými střihy. SWF, věrný východiskům žánrů, v nichž se pohybuje, své montáže oděl do velmi chmurného hávu, hned na začátku je však nutno podotknout, že výsledek, jakkoli by v něm bylo lze nalézt četná klišé, je svou působivostí zcela ojedinělý a odzbrojující.

SWF dostanou diváka do víru dějů a souvislostí valících se neměnným hektickým tempem, díky němuž nelze důvěrně známé fragmenty (rozuměj, z médií, dokumentů a filmů) a jejich vztahy detailně dešifrovat. Archetypální obrazy s funkcí symbolů jsou střídány pohledy na mikroskopická hemžení nacházející svůj ekvivalent v běhu švábů i ve shlucích padajících vojsk - dokumentárně snímaných i filmově kašírovaných. Konstantní rytmický pohyb blíže neurčených, monumentálních a anonymních strojů kontrastuje s obnaženými detaily jednotlivých lidských obětí. Lidské tváře a postavy přistihujeme výhradně v mezních situacích: coby oběti věznění, zrůdných lékařských pokusů, mučení (i za účelem mediální zábavy) a generování zisku, coby bezejmennou vojenskou masu či trpný dav v plynových maskách…

…postávají před kavárenskými stolky a z brad jim visí dlouhé rampouchy slin, v žaludcích jim hlasitě škvrká, jiní při pohledu na ženy ejakulují. Latahové napodobují s opičáckou obscenitou kolemjdoucí. Feťáci vyplenili lékárny a píchají si na každém rohu… Katatonici zdobí parky… Vzrušení schizofrenici pobíhají po ulicích s vzrušenými, nelidskými výkřiky. (…) Arabští vzbouřenci ječí a vyjí, kastrují, vyvrhují a metají hořící benzín. Tančící hoši provádějí striptýz se střevy, ženy si strkají do kund ztvrdlá pohlaví, kroutí zadky a vráží a šťouchají jimi do mužů, které si vyhlédly… Náboženští fanatici pronášejí z helikoptér kázání k davům a sypou jim na hlavy kamenné tabulky popsané nesmyslnými poselstvími… (William S. Burroughs: Nahý oběd, překlad Josef Rauvolf)

Svět DVD Sundiver šílí vymknut z kloubů a je svou chorobou naskrz prolezlý: jeho agónie je v podání SWF skoro paranoidní vizí, v níž do sebe vše zapadá v dokonalých a nerozpojitelných souvislostech. Výsledná mozaika zmaru do sebe všežravě pojme cokoliv: neúcta k životu tu nevede jen k zbytečné smrti, válečným konfliktům a zotročování, ale i ke změnám v mikrostruktuře věcí, epidemiím, mutaci a posléze i ke změnám morfologie země a nebes. Tisíce vláken kauzalit je napínáno jako struny a posléze zpřetrháno, aniž by se kdo kdy snažil prozkoumat jejich konce. Antiutopie SWF je zcela nehostinná s převažujícím sebedestruktivním pudem v rámci celého živočišného druhu homo sapiens. Nabízené obrazy lze bez nadsázky nazvat apokalypsou, ovšem bez výhledu na Druhý příchod. (Hybatel SWF se zjeví v několika krátkých koncertních záběrech.)

Kdyby se aspoň kráglovalo ve vší formě, lege artis, a abych tak řekl, zdvořile: jeden chce mít aspoň to minimum – kata kynoucího do betonového bunkru: prosím, račte laskavě vyhovět mému pozvání! Jenže je toho příliš, balast odpadá, jste zlikvidován, přičemž vám ukradnou nejen čest a svršky, nejen život, ale i smrt. Jako projev zvláštního uznání můžete být na motyku zkárovaným katovým holomkem pochcán. (Ivan Diviš: Teorie spolehlivosti)

Při sledování Sundiver jsem si dosud nejsilněji uvědomil sílu koláže. Ne coby vynikající, často nadužívané formální hrátky, ale coby navršení základních stavebních prvků, jejichž původní význam může leckdy překrýt výsledný tvar. Značná část mnou možná pateticky (jediný styl, který mi přišel adekvátní shlédnutému) zprostředkovávaných vizí totiž vznikla spojováním ryze komerční filmové produkce – SWF je vášnivým sběratelem spotřebních sci-fi a hororů, třeba těch, které kolem půlnoci běží na komerčních kanálech, tj. děl, kterým obvykle nepřiznáváme žádnou hodnotu. A hle, neskrývá se embryo netvora v samozřejmě přijímané průměrnosti? Co vše lze bez zamyšlení se a s blazeovaným úsměvem zkonzumovat? Jak rozeznáme, které z válečných masakrů na DVD Sundiver jsou autentické a které jen hrané? (Přece podle pozlátkového sex-appealu hrdinů…) Nechci podsouvat něco, co možná ani nebylo míněno, ale jednou z rolí, které na sebe tohle DVD bere je i role eseje na téma etika a futurologie béčkových filmů. You are what you eat.

Sundiver je kongeniálním doplňkem burroughsovsých vizí či Bondyho bezvýchodného Cybercomicsu, který by mu svou atmosférou zatím jen tiše a nenápadně zuřící katastrofy mohl být předehrou. Strmá hyperbola, kterou SWF využívá, je dokonale funkční a mrazivá.


DVD-r PAL HIFI STEREO
Seismic Wave Factory - Sundiver

Limited Editions //300 copies//


EINLEITUNGSZEIT              
http://einleitungszeit.industrialgallery.com
VO.I.D                               
http://void.industrialgallery.com
SEISMIC WAVE FACTORY   

http://swf.industrialgallery.com
SANGREDANS                     

http://sangredans.industrialgallery.com

 

!!! CLOSEOUT !!!
   VHS cassette

!
selling at specially low prices!
/100,- Kč/ 5,-Euro/ 7,-USD/

ARM009
Schloss Tegal - Terra Insanum
VHS PAL HIFI - Stereo

Recorded in 2001 as the second part of the double Schloss Tegal video series recorded on two different tours. Terra Insanum is totally diferent from the Blind Fault Upheaval and you can see the progression of Schloss Tegal's electronic sciences. Schloss Tegal has been active since the last wave of industrial music to the new post industrial age. Having sold over 10,000 cd's and vinyls over its lifetime, Schloss Tegal has paved much new ground in music and performance. Here you can witness how ghost recordings, hauntings, or EVP recordings are treated live by Schloss Tegal's mastermind Richard Schneider. The quality is guaranteed.

"Všichni budeme hnít pět minut v pekle za každou vteřinu co jsme se dívali na televizi" "FUCK TV"

© Industrial Gallery - TZnd3a
Destroy your TV and come to the Ars Morta Universum "FUCK TV" video screemings. Check this site for more info.